Död i badkar – sjukdom eller mord?

Författare: Diverse författare
Utgiven: 2018-08
Förlag: Saga Egmont
ISBN: 9788711933299
Den 14 december 2009 inträffade ett dödsfall i Solna. Larmsamtalet om att det låg en livlös man i ett badkar kom inledningsvis till SOS. Relativt snabbt och först på plats där den livlöse mannen påträffades var brandkåren. De har sina lokaler i samma kvarter som där bostaden låg. Därefter anlände en akutbil med läkare och därefter kom även en polispatrull. Trots att återupplivningsförsöken kom igång snabbt var de verkningslösa. Mannen konstaterades död av akutläkaren. Således ett ganska vanligt ärende för polisen.    Inledningsvis misstänkte ingen att det kunde ha skett ett brott. Vid en senare genomgång av handlingarna på polisstationen framgick det att den döde hade suttit med huvudet över vattenytan när han anträffades. Detta gjorde att polisen begärde rättsmedicinsk obduktion.I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.
Read Now
Sorry, You have to Create a FREE ACCOUNT to continue Read or Download this Book Create My Account

Död i badkar – sjukdom eller mord?

Den 14 december 2009 inträffade ett dödsfall i Solna. Larmsamtalet om att det låg en livlös man i ett badkar kom inledningsvis till SOS. Relativt snabbt och först på plats där den livlöse mannen påträffades var brandkåren. De har sina lokaler i samma kvarter som där bostaden låg. Därefter anlände en akutbil med läkare och därefter kom även en polispatrull. Trots att återupplivningsförsöken kom igång snabbt var de verkningslösa. Mannen konstaterades död av akutläkaren. Således ett ganska vanligt ärende för polisen.    Inledningsvis misstänkte ingen att det kunde ha skett ett brott. Vid en senare genomgång av handlingarna på polisstationen framgick det att den döde hade suttit med huvudet över vattenytan när han anträffades. Detta gjorde att polisen begärde rättsmedicinsk obduktion.I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.