พวงหรีดดอกไม้สด aorest ขอเสนอเรื่อง วัดธาตุทอง

วันนี้ aorest ร้านขายพวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีด หรีด ดอกไม้หน้าศพ   ดอกไม้หน้าเมรุ จะพาทุกคนมารู้จักกับวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนถนนหนทางสุขุมวิท ตำบลพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา วัดนั้นตั้งเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๘๑ รวมทั้งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตอนวันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๓(เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร) ผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตโบสถ์ ตอนวันที่ ๒-๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีเนื้อที่ ๕๔ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตาราง (เลขที่ ๑๔๙ โฉนดที่ ๔๐๓๗) วัดธาตุทองฯ แท้จริงแล้วมีประวัติความเป็นมานาน ย้อนกลับไปถึงยุคสมัยจังหวัดสุโขทัยเป็นราชบุรี ก่อนที่จะมาตั้งอยู่บนนถนนหนทางสุขุมวิทในปัจจุบัน

 

พวงหรีด
หรีด

ประวัติ

วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ในอดีตกาล วัดที่นี้เดิมมี ๒ วัด คือวัดหน้าพระบรมธาตุ รวมทั้งวัดทองด้านล่าง วัดหน้าพระบรมธาตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลลำคลองเตย อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร เป็นวัดเก่าที่ผลิตขึ้นในยุคอโยธยา (กรุงศรีอยุธยา) หน้าวัดมีพระพุทธเจดีย์ใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แต่งตั้งโดย พระเจ้าสายน้ำผึ้งหรือพระเจ้าดวงกฤษณราช กษัตริย์ที่อโยธยา (ปรากฏในเหตุการณ์ในอดีตเมืองเหนือ-อยุธยามรดกโลก) ส่วนวัดทองด้านล่างนี้เล่ากันมาว่า สถานที่ตรงนั้นเป็นสวนผลไม้ของ ปู่ คุณย่า ตา ยาย ของนายทอง โดยได้รับมรดกจากวงศ์สกุล นัยว่า กึ่งกลางสวนนั้นมีต้นโพธิ์ใหญ่โตมาก นายทองจึงเป็นทุกข์ด้วยเหตุว่ามีความคิดเห็นว่าต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ในวัด ไม่สมควรจะให้อยู่ในบ้าน จะล้มทิ้งเสียก็กลัวว่า จะเป็นอันตรายแก่ตนรวมทั้งครอบครัว จึงบริจาคที่ส่วนนั้นสร้างเป็นวัดเล็กๆขึ้น พอเป็นที่อยู่ของพระพอเหมาะพอควร วัดนั้นยังไม่สำเร็จบริบูรณ์ดี แต่ว่าก็ยังมีสมภารชาวมอญรูปหนึ่งชื่อว่า “กะทอ” กะทอเป็นภาษามอญ กะ แสดงว่า ปลาตะเพียน ทอ แสดงว่า ทอง กะทอ จึงแสดงว่า ปลาตะเพียนทอง ส่วนประชาชนแถวนั้นเรียกว่า สมภารทอง สมภารกับนายทองผู้ครอบครองวัดต่างด้วยกันบำรุงวัดจัดสร้างโบสถ์เสนาราม

Leave a Reply

Your email address will not be published.